Küçükçekmece hurdacisi.com

Küçükçekmece Hurdacısı

Eskiyen ve zamanla kullanılamayacak durumda olan metaller, bakırlar, alüminyumlar ya da benzeri malzemelerden yapılmış her türlü ürün hurdacılar tarafından toplanır. Böylece çöpe atılmak yerine farklı işlemlerde tekrar hayata döndürülerek ekolojik sisteme geri dönüşü sağlanır. Bu durum yaşlanan doğaya yardım etmek için çok önemlidir. Her geçen gün yeni ürünler üretilmesi sayesinde kullanım ömrü sona ermiş ürünler çöplüğüne dönüşmesinden kurtaran sistemde ürünlerin tekrar farklı şekillerde geri dönüşümü yapılması için uygun şekillerde parçalara ayrılmaları sağlanır.

            Küçükçekmece hurdacı bu süreçlerden önce uygun araçlar ile hurda alınacak olan mekana giderek hurdayı alır ve karşılığını da adil bir şekilde hurda satan kişiye iletir. Bu işlemler aynı anda gerçekleştiği için alışverişin para ya da hurda teslimi konusunda sıkıntı yaratacak bir durumu oluşmaz. İşlemler yüz yüze gerçekleşir ve böylece hurdayı satan kişi belli bir miktar para elde ederek hem bütçesine hem de doğaya katkıda bulunmuş olur. 

            Ürünler üretilirken kullanılan hammaddelerin ortaya çıkarılması için katlanılması gereken maliyetler vardır. Bu maliyetlerin içerisine hava kirliliğini, su, toprak ve gürültü kirliliği gibi pek çok faktörü ekleyecek olursak Küçükçekmece hurdacı bu faktörleri minimuma düşüren bir yapıda ilerler. Bu hurda parçaları ayrıştırılarak parçalanır ve çeşitli imalat süreçlerinde kullanılır. Bu açıdan bakıldığında kenarda köşede kalmış ürünleri çöpe atmak yerine hurdacı kanalı ile tekrar üretime kazandırmak önemlidir.